WYCENA NIERUCHOMOŚCI

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

KNV Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Beniamin Gąsiorowski

ul. Chrzanowska 46 D
32-541 Trzebinia

tel. 725 00 00 08

e-mail: biuro@knv-bg.pl

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z określaniem wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego. Wycenia nieruchomości lokalowe, budynkowe i gruntowe, z wyszczególnieniem:

 •  wycena lokali mieszkalnych,

 •  wycena lokali użytkowych,

 •  wycena gruntów niezabudowanych,

 •  wycena gruntów inwestycyjnych (deweloperskich),

 •  wycena gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi,

 • wycena gruntów rolnych,

 •  wycena lasów,

 •  a także wyceny nieruchomości w trakcie procesu inwestycyjnego tj. budowy/przebudowy/rozbudowy,

Sporządzamy wyceny dla potrzeb:

 • zakupu/sprzedaży nieruchomości,

 • zabezpieczenia kredytu,

 • opłacalności inwestycji,

 • dla celów skarbowo-podatkowych,

 • postępowania spadkowego,

 • aportu,

 • podziału majątku,

 • odszkodowania,

 • opłat adiacenckich,

 • renty planistycznej,

 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ,

 • poprawy warunków zagospodarowania terenu,

 • ustanowienia służebności,

 • darowizn.